नागरिक एपमा लिंक रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र यस्तो अवस्था मान्य वा अमान्य हुने

काठमाडौं । आज नागरिक एपको आधिकारिक फेसबुक पेजमा मार्फत एपमा लिंक गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई मान्यता दिने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

नेपालका नागरिकहरुको सम्पूर्ण जानकारी एकै एपमा समाहित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त एप मार्फत हेर्न मिल्ने सवारी चालक अनुमति पत्रलाई ट्राफिक प्रहरीले मान्यता दिइएको थिएन । आज नागरिक एप र ट्राफिक प्रहरीको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत उक्त सवारी चालक अनुमति पत्रलाई मान्यता दिने सम्बन्धी सूचना दिइएको छ ।

कस्तो अवस्थामा मान्य हुन्छ ?
नेपाली नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लंघन नगरी सवारी चलाउँदा चेक जाँचको बखतमा नागरिक एप मार्फत देखाएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई मान्यता दिइनेछ । यो व्यवस्था देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ ।

कस्तो अवस्थामा अमान्य हुन्छ ?
ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरी सवारी चलाएको अवस्थामा ट्राफिक नियमानुसार कारवाही गर्नुपर्ने प्रक्रियाको लागि नागरिक एपको सवारी चालक अनुमति पत्र अमान्य हुन्छ । कारवाही प्रक्रियाको लागि चालकले भौतिक रुपमा सक्कलै सवारी चालक अनुमति पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

कुनै पनि चालकले नागरिक एपमा लिंक रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र देखाउँदा उक्त चालक लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो वा होइन भन्ने कुराको जानकारीको लागि मान्य हुने नागरिक एप तथा ट्राफिक प्रहरीले जनाएकाे छ ।

यसर्थ, चालकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको अवस्थामा सक्कलै सवारी चालक अनुमति पत्र ट्राफिकलाई बुझाउनु पर्नेछ भने ट्राफिक नियम उल्लंघन नगरेको अवस्थामा लाइसेन्स प्राप्त हो वा होइन भन्ने जानकारीको लागि नागरिक एपको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।